Bazı yakınmaları dile getirmek çok zor olabilir

MS’in yarattığı bazı yakınmalar saçma sapan ya da garip özellikte olabilir. Kişi bunları anlatmakta, kelimeye dökmekte zorlanabileceği gibi çevresindekiler ya da hekimler de anlamakta zorlanabilir. Özellikle MS tanısı konulmadan önceki dönemde ortaya çıkan, çoğu zaman kendiliğinden geçen, bazen de kalıcı olan bu belirtiler, yanlışlıkla psikolojik (sinirsel) olarak değerlendirilebilir