MS OLUŞUM MEKANIZMASI

MS’de “Santral Sinir Sistemi” diye bilinen Beyin ve Omurilik etkilenir.
MS’de ortaya çıkan belirtilerin tümü bedenin söz konusu bölümünün yönetiminden sorumlu olan beyindeki bir merkezin veya bedenin bu merkezle iletişimini sağlayan beynin içindeki ya da omurilikteki yolların etkilenmesinin sonucudur.

MS’deki bulgular “Myelin” hasarı nedeniyle oluşur.Beynin temel işleyişinden sorumlu olan sinir hücrelerine* “Nöron”* denir.Nöronların bilgi alışverişi yaptıkları uzantılarına ise “Akson” denmektedir. Aksonun temel görevi sinir gövdesinden diğer sinire ya da organa iletimi sağlamaktır.

Aksonlar “Myelin” adı verilen temel yapı taşı yağ olan bir çeşit kılıf ile sarmalanarak desteklenirler. Myelinsiz sinirler de vardır. Myelini olan sinirler uyaranı daha hızlı iletirler. Myelin kaybında ise iletim yavaşlar.Myelin kılıfın oluşturulmasını ve sürekliliğini sağlayan ise beynin “Oligodendrosit” adlı destek hücreleridir.

MS bir “Ak madde” hastalığıdır.Beyindeki nöronların gövdelerinin bir arada yığın halinde bulunduğu bölgelere, görünümlerine dayanarak “Gri madde” adı verilir.

Myelinli olsun myelinsiz olsun çoğunlukla aynı işle görevli aksonlar birbiriyle yan yana uzanarak sinir ileti demetlerini oluştururlar. Buna Sinir yolları denir.Beyinde ya da omurilikte aksonların bir araya gelerek oluşturduğu bu demetlere de, yine görünümlerine dayanarak “Ak madde” adı verilmiştir.MS’ de çoğunlukla ak maddede “Plaklar” görülür.Beyin ve omurilikte MS’in belirteci plaklardır.“Plak”, MS’e özgü hasarın oluştuğu, çoğunlukla yuvarlak ya da oval görünümlü sınırlı bir alandır. Özel bir madde ya da birikinti değildir. Ciltte değil de doku içerisinde oluşmuş bir tür yara gibi düşünülebilir.

İlgili Konular
Multipl Skleroz Süreci