Ms.. Manyetik Rezonans

MR incelemesi ile MS hakkında bilgi edinilir.

Manyetik Rezonans ile yapılan incelemelerde MS’lilerin % 90’ında beynin ak maddesinde birden çok sayıda plak saptanır. Beyin sapı, beyincik ve omurilikte de plaklar saptanabilir. Varolan plakları görmek açısından MRI, MS tanısı için olmazsa olmaz duruma gelmiştir. Yeni oluşan MS plakları, MR’da kontrast madde ile boyanırlar. MR’da plakların görünümü MS için oldukça tipik kabul edilirse de aslında çok özgün değildir. MS plağı olmayan başka bozukluklar da benzer görünümü yaratabilir. Özellikle küçük damarların yaygın olarak hastalanması gibi, pek çok değişik nedenle oluşabilecek damar tıkanmaları, plak görünümünü taklit edebilir. Damar hastalığı olmadan da MS görünümü ile karışabilecek bazı durumlar vardır. Nadiren tek ve çok büyük bir MS plağı, etrafındaki dokularda bası ve hasar yaratarak sanki bir tümörmüş gibi de görünebilir. Bu ve başka nedenlerle, MR’a bakıp “Burada plaklar var öyleyse bu bir MS’dir” şeklinde yorum yapmak olası değildir.

MR incelemesi tanı koymak dışında MS’in seyrini izlemek için de kullanılabilir

MR’dan, MS plaklarının var olup olmadığını anlamak dışında, başka nedenlerle de yararlanılmaktadır. Normal koşullarda kan içinde bulunan pek çok maddenin beyin dokusu içersine ulaşması mümkün değildir. Şeker ve oksijen başta olmak üzere ancak bazı maddeler, seçici olarak kandan beyne ulaşabilir. Bu nedenle damar içine verilen özel bir boya maddesinin beyne geçmesi normal koşullarda olası değildir. “Kan beyin bariyeri” adı ile anılan bir savunma düzeneği ile bu geçiş engellenmiştir. Menenjit ve başka bazı hastalık durumlarında bu bariyer yıkılır ve geçiş serbestleşir. Yeni MS plakların, kan yoluyla kontrast madde denilen özel kimyasal maddeler verildiğinde daha parlak görülmesi (boyanması), kandan beyne serbest madde geçişi ancak bu dönemde olası olduğu için, hastalığın alevlendiğini (Atak) gösterir.

Eski plakların bazıları zamanla tümüyle yok olurlarken, bazılarının MR’ında “Kara delik” adı verilen özel bir görünüme dönüştüğü anlaşılmıştır. Kara deliklerin miktarına bakarak hastalığın oluşabilecek ağırlığını tahmin etme girişimleri vardır.Oluşum mekanizmaları bölümünde daha ayrıntılı bir şekilde anlatıldığı üzere beyinde plak dışı bazı olumsuz gelişmelerin izlenmesinin de sonuç öngörüsüne katkısı olabilir.Bazı pahalı tedavilerin başlanmasına ve sürdürülmesine karar verirken MR’daki gelişmelere bakılması, bu tedavilerin parasını ödeyen kurumların belirlediği yasal bir zorunluluktur.Bu ve benzeri nedenlerle MR incelemeleri tekrarlanabilir.

Kaynak
dmsg-hessen.de/dokumentearchiv/ - ms derneği copyright: Türkiye Multipl Skleroz Dernegi

Plaklar, lezyonlar hakkında genel bilgiler, tıklayınız

İlgili Konular
1- MS tanısı nasıl konur
2- Beyin Omurilik Sıvısı (BOS)
3- VEP, SEP, MEP, BAEP Testleri
Tags
Multipl skleroz manyetik rezonans, ms tanısı, ms emes manyetik rezonans