Cladribine Faz 3 Sonuçları

1,326 MS hastasını kapsayan CLARITY adlı çalışmada Cladribine hapın, etkisiz placebo alanlara göre atak sıklığını azalttığına ilişkin olumlu sonuçlar yayınlandı.Link

Cladribine Hakkında:
Cladribine önceden tahmin edilemeyen MS ataklarına neden olan beyaz kan hücreleri lenfositlerin aktivitesine müdahale edebilir. Cladribine aynı zamanda yangıyı arttırma kabiliyetine sahip diğer kimyevi bağışıklık haberci elemanların (cytokines) seviyelerini azaltabilir. Enjekte edilen cladribine tüylü hücre lösemi tedavisinde kullanılıyor. Cladribine faz 3 CLARITY çalışmalarının olumlu sonuçları Ocak 2009 da duyuruldu ve o yıl yıllık Amerikan Nöroloji Akademisinde sunuldu.
CLARITY çalışmasını tamamlamak için ilave çalışmalar ve iki yıl genişleyen CLARITY çalışması EMD SERONO tarafından finanse edildi. Yüksek ve düşük doz etkinlik ve güvenlik çalışmalarına 260 kişi katıldı.

1.326 kişiyi kapsayan çalışmada etkisiz placeboyla karşılaştırıldığında nüks oranını düşük dozda %57.6 yüksek dozda %54.5 düşürmüştür. İkinci ölçümlerde 96 hafta ataksız kalan katılımcıların oranı düşük dozda %79.7 dir. 3 aylık EDSS ölçümlerinde placeboyla karşılaştırıldığında %33 düşük dozda, yüksek dozda %32 azalma görülmüştür. Ayrıca cladribine MR sonuçlarında hastalık aktivitesini azalttığını göstermiştir

Görülen en genel yan etki çoğunlukla makul lenfositopenidir (kanda lenfosit sayısında azalma). Bu durum düşük dozda %21.6, yüksek doza %31.5 oranlarında oluştu. Acentenin raporuna göre bu beklenebilirdi ve eğer ilaç onaylanırsa bu durum izlenme gerektirir. Uçuk zona enfeksiyonu 20 kişide oluştu (%2.3)


Düşük doz grubunda 3 kanser vakası oluştu (Melanom, pankreas ve yumurtalık). Yazarların yorumuna göre bu çalışmada verilen vaka sayısının az olması nedeniyle Cladribini kanser riski ile ilişkilendirmek olası değil.

Çeviri: E.Yücel -Under Attack
KAYNAK


Tags
Multipl skleroz hap tedavileri, MS cladribine, multiple sclerosis pill cladribine, cladribine sonuçları, MS blogspot