MS genetiği konusunda son söz söylenmiş değildir

Son yıllarda genetik biliminde kaydedilen ilerlemeler MS’de genetik yatkınlıktan sorumlu olan gen noktalarını belirleme çalışmalarını sürdürmektedir. Bugünkü bilgimiz, bu yatkınlığın tek bir gen bölgesinden kaynaklanmadığı, tersine birden çok genomun (küçücük gen alanları), yatkınlığı beraberce oluşturdukları şeklindedir. Bu durum Poligenetik MS Yatkınlığı diye bilinir.
MS klasik anlamda genetik bir hastalık değildir.

Yukarıda aktarılan bilgiler, MS’in klasik bir ailesel ve kalıtsal hastalık olduğu, MS’lilerin hastalığı anne ya da babalarından ya da soylarında aldıkları ve MS’lilerin çocuklarının da MS’li olacağı şeklinde, yorumlanmamalıdır. Klasik kalıtımsal hastalık değerlendirmesi şeklindeki bu yorumlara dayanak oluşturacak bir çok hastalık vardır. Ama MS bunlardan biri değildir.
Genetik hastalık kavramı son on yıllar içersinde çok genişlemiştir. Kalıtsal ve genetik kavramlarının eşanlamlı olmadığı da hatırlanmalıdır

İlgili Konular
1- MS genetik bir hastalık mı? Prof. Dr. Aksel Siva
2- Multipl Skleroz un genetiği. Prof. Dr. Mefkure Eraksoytags
Multipl skleroz Ms genetiği, genlerle ilişkisi