Plak sayısı ile hastalığın ağırlığı bağlantısı

Plak sayısı ile hastalığın ağırlığı bire bir bağlantılı değildir.

Bazı bireylerde çok fazla plak oluştuğu halde belirtiler ve kalıntı bulgular az olabilmektedir. Bazılarında da tersi söz konusu olabilmektedir. Plakların yerleştiği yer ile belirtiler bağlantılı olduğu halde, plak sayısı ile belirtilerin şiddeti, süresi ve ağırlığı bire bir ilişkili değildir.
MS bulguları ile “Aksonal İleti ” bire bir ilişkilidir.

Plak bölgesinin içersinden geçtiği için myelinini kaybeden aksonlar, aktif hastalık evresinde iletimi ya hiç sağlayamaz ya da yavaş olarak, aksayarak sağlarlar. Bu dönem “Atak Bulguları’nın oluştuğu dönemdir. İyileşen plak bölgesinde ise demiyelinize aksonlar eskiden oldukları kadar hızlı iletim sağlayamazlar. Bu evrede belirtiler iyileşmiştirPlaklar değişik yerlerde oluşabilecekleri gibi aynı yerde de tekrarlayabilirler.Aynı yerde bir çok kez plak oluşmuşsa, defalarca onarılan dokunun giderek daha yetersiz onarımı söz konusu olabilir. Buna bağlı olarak bazı belirtiler kalıcı olabilir(sekel)

İlgili Konular
1- Plaklar hakkında bilgiler
2- Plağın kontrast tutma süresi, alevlenme dönemiTags
Multipl Skleroz MS plaklar lezyonlar, plak nedir, lezyon nedir, sekel nedir