Oral ilaç BG-12 (Tecfidera), MS tedavisinde umut veriyor

Araştırmacılar, 2 klinik çalışma sonucuna göre yeni oral ilaç BG-12’nin Multipl Skleroz’un erken aşamalarında umut verdiğini açıkladılar. İlaç MS için kullanılabilir üçüncü oral ilaç olacak. Aubagio® (Teriflunomide) olarak adlandırılan ikinci oral ilaç geçen hafta onaylanmıştı.The New England Journal of Medicine’de online olarak yayınlanan iki yeni çalışma, Biogen şirketi tarafından geliştirilen BG-12’nin relapsing MS hastalarında atak (nüks) oranlarını yaklaşık yüzde 50 azalttığını göstermiştir. İlaç aynı zamanda plaseboyla karşılaştırıldığında yeni beyin lezyonları oluşumunu azaltmış ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmıştır. Gıda ve ilaç dairesinin bu yılın sonundan önce ilacın onayı için karar vermesi beklenmektedir.

Multipl Skleroz Derneğinde baş araştırma görevlisi Timothy Coetzee ilacın hastalığı yönetme ve sakatlığı azaltmada etkili olduğunu ve güvenlik profilinin oldukça iyi göründüğünü belirtti.

Yaklaşık yüzde 30 atak oranını azaltan interferonlar tekrarlayıcı MS te kullanılan en yaygın ilaçlardır. Yeni onaylanan Aubagio da (teriflunomide) yaklaşık yüzde 30 oranında nüks oranını azaltır ve oral ilaç olma avantajına sahiptir.

Önemli ölçüde daha etkili ilaçlar olan Tysabri ve Gilenya ise ciddi riskler içerebildiklerinden ikinci basamak tedavi olarak kullanılmaktadırlar. Ve hastaların izlenmesi gerekmektedir.

Define ve Confirm adlı çalışmalarda hastalara günde iki veya üç kez 240 miligram BG-12 verildi. Üçüncü gruptaki hastalar ise plasebo aldılar. Birleştirilmiş sonuçlar ilacın nüks oranında yaklaşık yüzde 50 azalma sağladığını göstermiştir. Günde 2 ve 3 kez alınması arasında minimal farklar vardı. The Define adlı çalışmada sakatlık ilerlemesini yüzde 38 oranında azalttığı tespit edilmiştir.

En sık görülen yan etkileri; geçici kızarıklık ve sıcaklık hissi, bulantı, ishal, kramp ve kusma gibi gastrointestinal semptomlardı. Bu yan etkilerde kullanımdan ilk birkaç hafta sonra azalma eğilimi vardı ve çoğu hasta tarafından iyi tolere edildi.

BG-12 hasarlara karşı sinirleri koruyan bir anti-inflamatuardır. Almanya’da sedef hastalığı tedavisinde yaygın olarak kullanılana benzer bir fumarik asittir.

Kaynak
Source: The New York times © 2012 The New York Times Company (20/09/12)

Çeviri: E. Yücel (Under Attack)Tags
Multipl Skleroz BG-12 tedavisi, BG-12 nedir, etkinliği, yan etkileri, MS te yeni ilaçlar, Aubagio (Teriflunomide),Tecfidera (BG 12)