Betaferon, Avonex, Rebif, Copaxone

Betaferon – (Schering İlaç)
İlaç şekli ile ilk ruhsat alan interferondur. “İnterferon beta1-b” tıbbi adıyla bilinir. Yapısal formülü insan bedenindekinden küçük bir fark içerir. İki günde bir, 8 milyon ünite (32 mg )dozlarda deri altına iğne şeklinde uygulanır. Ataklı MS’lilerde (RR MS) yapılan iki yıllık tedavi çalışmasının sonucunda (III. Düzey Bilimsel Araştırma), hiçbir tedavi alamayanlarla yapılan kıyaslama sonucunda, ilacın yıllık atak geçirme olasılığını % 34 oranında azalttığı, atakların görülme zamanını geciktirdiği ve şiddetini azalttığı anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra MR’da görülen plakların sayısal artışını da azalttığı ortaya konmuştur. Tedavi 5 yıl sürdürüldüğünde bu oranların azalmakla birlikte hala devam etmekte olduğu anlaşılmıştır. Oluşan özürlülüğü azaltmakta ise anlamlı bir etkisi görülmemiştir.İkincil ilerleyici MS’e dönüşmüş ama çok ağır özürlülüğü olmayanlarda, iki yıl izlem süresi olan bir başka çalışma yapılmıştır. Bu grup MS’lilerde ,yine hiçbir ilaç almayanlarla yapılan kıyaslamada, hastalığın ilerleme hızını yavaşlattığı anlaşılmıştır.

Avonex- (Gen İlaç)
“İnterferon beta 1-a” tıbbi adıyla bilinir. Yapısal formülü insan bedenindeki interferon ile bire bir aynıdır. Haftada bir kez 22 mikrogram kas içine iğne şeklinde uygulanır.Ataklı MS’lilerde yapılan iki yıllık izleme dayanan bir çalışmanın sonucunda (III. Düzey Bilimsel Araştırma), hiçbir tedavi almayanlarla yapılan kıyaslama sonucunda, ilacın yıllık atak geçirme olasılığını % 32 oranında azalttığı, özürlülük artışını ise % 37 oranında azalttığı anlaşılmıştır. Bu çalışmada MR’daki plakların gelişimindeki azalmanın anlamlı düzeyde olmadığı anlaşılmıştır.Ataklı MS’lilerde yapılan çok merkezli büyük bir başka çalışmada, 30 ve 60 mikrogram Avonex kullanılmış, ilacın dozu artırılınca etkinliğinde bir artış bulunmamıştır.Birincil ilerleyici MS’lilerde yapılan bir çalışmada 30 ve 60 mikrogramlık dozlarda MR’da daha önce söz edilene benzer yararlar görüldüğü halde, hastaların özürlülük gelişme hızı ve şiddetinde bir yarar görülmemiştir. Birincil İlerleyici MS hastalarına her üç formdaki İnterferon da önerilmemektedir

Rebif– (Serano İlaç)
“İnterferon beta-1-a” tıbbi adıyla bilinir Yapısal formülü “Avonex” adlı diğer interferon ile bire bir aynı olmakla birlikte içerdiği sıvı ve kimyasal olarak asiditesi gibi küçük yapısal farkları vardır. Haftada üç kez 22 ya da 44 mikrogram deri altına iğne şeklinde uygulanır.Ataklı MS’lilerde (RR MS) yapılan, iki yıllık izleme dayanan bir çalışmanın sonucunda (III. Düzey Bilimsel Araştırma), hiçbir tedavi almayanlarla yapılan kıyaslama sonucunda, yıllık atak geçirme olasılığını ortalama %31.5 oranında azalttığı, oluşabilecek özürlülüğü ise 22 mikrogramlık doz ile % 23 oranında azaltırken, 44 mikrogramlık miktar ile %30 oranında azalttığı anlaşılmıştır. Bu çalışmada MR’daki plakların artışında da benzer şekilde ilaç miktarı ile bağlantılı bir azalma saptanmıştır. Bu sonuç, interferonların kullanılan miktarları ile bağlantılı bir etkinlik oluşturdukları kanısı doğurmuştur. Bu sonuçlar, farklı ilaçların farklı miktarları ile başka bazı çalışmalar yapılmasına neden olmuştur. Farklı ilaçlarla elde edilen sonuçlar çelişkilidir.İkincil ilerleyici MS’de yapılan bir büyük çalışmada, yine iki ayrı gruba iki ayrı miktar Rebif verilmiş, 3 yıllık izlem sonrasında atak oluşma oranında azalma, MR’da oluşan plakların artışında azalma görülürken, ilacın hastalığın ilerleme hızını (Özürlülük oluşma oranını) etkilemediği anlaşılmıştır.

Copaxone ( Med İlaç)
“Glatiramer Asetat” ya da “Copolimer 1” tıbbi adıyla tanınır. Etkinliği ve uygulama biçimi benzese de bu bir interferon değildir. MS’de hedef doku olduğu ve zedelendiği düşünülen myeline yapısal benzerlik taşıyan moleküler bir dizisi olan bir ilaçtır. İnterferonlar gibi iğne yoluyla kullanılabilmektedir. Deri altına her gün uygulanır. Üretim teknolojisi gereği bu da interferonlar kadar pahalı bir ilaçtır. Yurdumuzda sosyal güvenlik kurumlarınca bedeli ödenmektedir.Ataklı MS’lilerde (RR MS) yapılan büyük bir çalışmada (III. Düzey Bilimsel Araştırma), hiçbir tedavi almayanlarla yapılan kıyaslama sonucunda, Copaxone’un iki yıllık izlem sonucunda yıllık atak sıklığını %29 oranında azalttığı anlaşılarak, ruhsatlandırılması onaylanmıştır. Bu çalışmada MR üzerindeki etkinliğinin şüpheli, oluşacak özürlülüğü azaltma oranı da az bulunmuştur. Bu iki yıllık çalışmaya katılan kişiler 3. yıl izlendiklerinde yıllık atak geçirme oranındaki azalma % 32 bulunmuş, özürlülükteki azalma oranı da sürdüğünden ilacın zamanla etkinliğini yitirmediği sonucuna ulaşılmıştır. İkinci kez benzer özellikte bir büyük çalışma daha yapılmış ve bu kez MR verilerinde de benzer olumlu sonuçlar gösterildiği bildirilmiştir.

dmsg hessen
copyright: Türkiye Multipl Skleroz Dernegi

İlgili konular
1- İnterferon tedavi etkinliği
2- İnterferonlar genel bilgiler
3- İnterferon iğneleri etkileri ve öneriler
4- İnterferonların en sık karşılaşılan yan etkileri
Tags
Betaferon nedir, avonex ms, rebif tedavisi, copaxone tedavisi,  multipl skleroz ms, multiple sclerosis, betaferon tedavisi, MS blogspot, blog