TYSABRI

Relapsing ms grubunda olanlara doktorlarının onayıyla verilir.ilaç ms ataklarının şiddetini azaltır. Tysabri şirketındeki çalışmalar yuzde 66 olumlu sonuc verdiğini ve yuzde 83 yeni lezyon oluşumunu azalttıgını göstermiştir.
Bir saat boyunca damardan verilmek üzere 4 haftada 1 verilir.

Yan etkileri
Enfeksiyon
Alerjik reaksiyon
Depresyon
Safra mesane düzensizlik
Başağrısı
Yorgunluk
Eklem ağrısı
Adetle ilgili problemler

Hastaların 1 saat boyunca alerjik tepkilerinin olup olmaması, hastaların gözlemlenmesi önemlidir.Sonuç olarak her tedavide riskleri ve yararları tartmak önemlidir. Bu ilacın sizin için doğru olup olmayacağını doktorunuzla konuşun.

Kaynak. The Cleveland Clinic Neuroscience Center

Çeviri: E Yücel (Under Attack)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

NATALİZUMAB (TYSABRI) KULLANAN HASTALAR İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Tysabri multipl skleroz (MS) hastalığının yüksek derecede aktif semptomlarının alevlendiği (relaps) ve semptomların duraksadığı (remitting) dönemlerde, şu hasta grupları için hastalığı modifiye eden tekli tedavi olarak kullanılır: Beta interferon ile tedaviye rağmen yüksek hastalık aktivitesi olan hastalar ve hızlı gelişen şiddetli relapsing-remitting multiple sklerozlu hastalar (multiple skleroz hastalığının semptomlarının alevlenme ve duraksama gösterdiği hastalar.

MS belirtileri hastadan hastaya değişkenlik gösterir. Bu belirtilerden bazılarını yaşayabilir ya da hiçbirini yaşamayabilirsiniz. Belirtiler arasında; yürüme problemleri, yüzde, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk hissi, cisimleri görme ile ilgili problemler, yorgunluk, denge bozukluğu veya baş dönmesi, mesane ve barsak problemleri, düşünme ve konsantre olma güçlüğü, depresyon, akut veya kronik ağrı, cinsel problemler, kas sertliği ve spazmları yer almaktadır. Belirtiler alevlendiğinde buna relaps (alevlenme ya da atak olarak da bilinir) denir. Relaps geliştiğinde belirtileri birkaç saat içinde aniden ya da günler içerisinde ilerleyen şekilde yavaşça fark edersiniz. Belirtileriniz sonra genellikle kademeli olarak düzelir ve buna remisyon denir.

MS beyinde sinir hücrelerine zarar veren iltihaplanmaya neden olur. Tysabri içindeki etkin madde olan natalizumab insanın kendi antikorlarına benzer bir proteindir. İltihaplanmaya neden olan hücrelerin beyninizin içine gitmesini engeller. Böylece MS’in neden olduğu sinir hasarını azaltır.

Klinik araştırmalarda Tysabri, MS’in özürlülüğe neden olan etkilerinin ilerlemesini neredeyse yarı yarıya yavaşlatırken, MS ataklarının sayısını da yaklaşık 2/3 oranında azaltmıştır. Buna karşın TYSABRI MS’in neden olduğu zaten var olan hasarı onaramaz. Tysabri kullanırken, hiçbir iyileşme fark etmeyebilirsiniz, ancak yine de Tysabri MS’inizin daha kötüye gitmesini engellemeye çalışmaktadır.

TYSABRİ KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ OLAN RİSKLER NELERDİR?

Tysabri kullanan hastalarda PML (Progresif Multifokal Lökoensefalopati) denilen nadir bir beyin infeksiyonunun geliştiğine dair bildirimler vardır. PML genellikle ciddi özürlülük veya ölüme sebep olur. Tysabri kullanan hastalarda PML gelişme riski tedavinin süresi uzadıkça özellikle de tedavinin ikinci yılından sonra artış göstermektedir. Ayrıca, daha önceden immün sisteminizi zayıflatan ilaç kullandıysanız PML olma riskiniz de artmaktadır. PML hastalarında Tysabri’nin kesilmesi veya plazma değişimi yapılması sonucu vücuttan Tysabri uzaklaşırken IRIS (Yeniden Yapılanan İmmun İnflamatuvar Sendrom) adı verilen reaksiyon oluşabilir. IRIS beyin fonksiyonlarının kötüleşmesi de dahil olmak üzere durumunuzun daha kötüye gitmesine ve hatta ölüme neden olabilir.

PML’nin belirtileri MS atağına benzeyebilir. Bu nedenle, MS’inizin kötüleştiğine inanıyorsanız ya da yeni belirtiler fark ederseniz en kısa sürede doktorunuz ile görüşmeniz gerekir.

Yakınlarınızı tedaviniz hakkında bilgilendiriniz. Hastalık belirtileri artış gösterebilir ve siz bunu kendiliğinizden fark edemeyebilirsiniz.

Tysabri ile ciddi infeksiyonlar (fırsatçı enfeksiyonlar) gelişebilir Tysabri kullanırken infeksiyon gelişirse, açıklanmayan ateş, ciddi ishal, uzun süren baş dönmesi/baş ağrısı/boyun sertliği, kilo kaybı veya kayıtsızlık gibi belirtiler görülürse ya da infeksiyonla ilişkili olabilecek başka belirtiler gelişirse derhal doktorunuzla konuşunuz ve hasta uyarı kartınızı gösteriniz. Bu bilgileri ayrıca doktorunuzun size verdiği hasta uyarı kartında da bulabilirsiniz (bu kartı saklayınız ve sizinle ilgilenen her sağlık mesleği mensubuna gösteriniz).

İnfüzyon esnasında veya hemen sonrasında Tysabri ile ilişkili ciddi alerji görülebilir. Tysabri alerjisinin aşağıdaki belirtilerinden birini fark ederseniz hemen doktorunuz veya hemşireniz ile görüşünüz: Kaşıntılı döküntü (ürtiker), yüzünüzün, dudaklarınızın veya dilinizin şişmesi, solunum zorluğu, göğüs ağrısı, kan basıncında yükselme veya azalma, titreme, baş dönmesi.

Olası karaciğer sorunlarının belirtileri: Ciltte ya da gözün beyaz kısmında sarılık, idrarın renginin olağan olmayan şekilde koyulaşması.

Diğer yan etkiler: İdrar yolu infeksiyonu, boğaz ağrısı ve akıntılı veya tıkalı burun, titreme, kaşıntılı döküntü, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, eklem ağrısı, ateş, yorgunluk

TYSABRI HAKKINDA BİLMEM GEREKEN EN ÖNEMLİ BİLGİ NEDİR?
• Tysabri, genelde ölüme ve ciddi özürlülüğe yol açan seyrek beyin infeksiyonuna yakalanma ihtimalinizi artırmaktadır. Bu infeksiyona progresif multifokal lökoensefalopati (PML) denilir. PML genelde zayıflamış immün sistemi olanlarda görülür.

• Kimse hangi hastanın PML olacağını tahmin edemez.

• PML’nin bilinen hiçbir tedavisi, önleme yöntemi veya kesin tedavisi (kürü) yoktur.

• PML olma ihtimaliniz, MS hastalığı tedavisinde kullanılanlar dahil diğer immün sistemi zayıflatan ilaçlarla tedavi oluyorsanız artar. MS tedavisi için sadece Tysabri alıyorsanız bile PML olabilirsiniz.

• Tysabri kullanan hastalarda PML gelişme sıklığının tedavinin ikinci yılından sonra artış gösterdiği bilinmektedir.

• Tysabri’nin 24 ayı aşan kullanımlarında PML riskinin % 0.1 ile % 0.2 arasında arttığı, daha önce immünsupresif tedavi alan hastalarda bu oranın % 0.5’e kadar çıktığı bildirilmiştir.

• Uzun süre Tysabri kullanan hastalarda infeksiyon hastalıkları, sistemik patolojiler, sindirim sistemi hastalıkları, alerjik reaksiyonlar görülmektedir.

• Tysabri kullanma süresi uzadıkça sistemik kanserlerin artma olasılığı dışlanamamaktadır.

• Tysabri sadece “Tysabri Risk Yönetim Planı (TRYP) Reçeteleme Programı” denilen kısıtlanmış dağıtım programı ile temin edilebilir. Tysabri alabilmek için doktorunuzla konuşmalı, Tysabri’nin yarar ve risklerini anlamalı ve TRYP Reçeteleme Programındaki tüm talimatları kabul etmelisiniz.

• Tysabri alıyorsanız, birkaç günden uzun süren her yeni veya kötüleşen medikal problemlerinizi (örn: düşünme, görme, denge veya kuvvetteki ani değişiklikler veya diğer problemleriniz) hemen doktorunuza bildirmeniz çok önemlidir. Her doktorunuza Tysabri tedavisi aldığınızı anlatınız.

Tags
Multipl Skleroz MS Tysabri, multiple sclerosis tysabri, yan etkileri, Tysabri Nedir