MS tanısı nasıl konur?

MRI: MRI filmleri beyin ve omurilik hakkında detaylı bilgi verir. MS lezyonları bu filmlerde soluk alanlar olarak görülürler.
Beyin omurilik sıvısının incelenmesi: Bu sıvıda* bağışıklık sisteminin aktivitesini gösteren oligoklonal bandlar* myelin proteini saptanabilir.
Uyarılmış yanıtlar: Bu testler* sinirlerin ileti hızlarını ölçme teknikleridir. Myelin kılıfı hasarlanmış sinirler* iletileri daha yavaş iletirler. 3 ana tipi vardır:

Görsel uyarılmış yanıtlar: Görme ile ilgili sinirleri inceler.
İşitsel uyarılmış yanıtlar: İşitme ile ilgili sinirleri inceler.
Somatosensoriyel uyarılmış yanıtlar: Kol ve bacaklardaki duyusal sinirleri inceler.

İlgili Konular
1- Manyetik Rezonans
2- Beyin Omurilik Sıvısı (BOS)
3- VEP, SEP, MEP, BAEP Testleri

tags
Multipl skleroz nedir, MS tanısı nasıl konur