MS AĞRI

MS hastalarının % 30-50’si hastalıklarının bir döneminde ağrı duymaktalar. Ağrı primer ve sekonder olarak iki şekilde görülebilir. Primer ağrı direkt demiyelinizasyon süreciyle ilişkilidir. Bu nöropatik ağrı yanma tarzındaki ağrı ile karakterizedir. TENS bazı hastalarda yaralıdır. İlaç olarak trisiklik antidepresanlar ilk tercih edilenlerdir. İkinci tercih edilen ilaçlar ise carbamazepine, phenytoin veya gabapentin gibi ilaçlardır.

Sekonder ağrı ise spastisite nedeniyle, zayıf postür, denge bozukluğu, eklemlerin ve kasların anormal şekilde kullanılmasından kaynaklanır. Tedavisinde, masaj, fiziksel ajanlar ve germe gibi egzersizlerden yararlanılabilir. Medikal olarak steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar veya diğer analjezikler kullanılabilir.tags
multipl skleroz ağrı problemi, Multipl Skleroz Ağrılar, nedenleri, MS Blogspot, multipl skleroz blog