Multipl Skeroz nedir ?

Multipl Skleroz (MS), merkezi sinir sistemini oluşturan beyin, beyincik ve omurilik gibi yapıları etkileyen ve genç erişkinlerde görülen bir hastalıktır. İlk belirtileri bir gözde görme kaybı veya bulanıklığı, çift görme, konuşmada zorluk, bir beden yarımında güçsüzlük ve uyuşukluk, ellerde titreme, yürüme güçlüğü veya dengesizlik, ince hareketlerde beceri kaybı olan bu hastalık en çok 20 ile 40 yaşlar arasında ortaya çıkmaktadır. Hastalığa ait ilk belirtilerin ortaya çıkış yaş ortalaması memleketimizde 27, batı ülkelerinin çoğunda ise 30 yaşında olup kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla görülmektedir. Ancak yukarıda sayılan belirtilerin, tek başlarına MS hastalığı için özgün olmayıp, birçok başka nörolojik veya diğer hastalıkta da görülebileceğini unutmamak gerekir.
tags: Multipl skleroz., multipl skleroz beslenme, multipl skleroz oluşum mekanizması, ms , multiple sclerosis, miyelin kılıf, bağışıklık sistemi, multipl skleroz cıva, multipl skleroz aspartam, multipl sklerozun nedenleri ve coğrafi dağılımı, multiple skleroz cinsiyet, yaş, klinik belirtiler, ms formları, ms çeşitleri, multiple skleroz bulgular, mesane sorunları, Ms bilişsel fonsyonlar, multipl skleroz seks, optik norit, multip skleroz tanı teşhis, mr, multipl skleroz tedavisi, kortizon, interferonlar, rebif, avonex, betaferon, Tysabri, imuran, multiple, skleroz kök hücre, d vitamini, b12 vitamini, multipl skleroz beslenme, iklim, ms öneriler, atak, alevlenme, multipl skleroz video, multipl skleroz slayt, beyin omurilik sıvısı, plak, lezyon, baş dönmesi, multipl skleroz yorgunluk, multipl skleroz ağrı, trigeminal nevralji, osteoporoz, multiple skleroz videolar, Türkçe videoalar, multiple skleroz tedavileri, multipl skleroz tedavileri, multipl skleroz tysabri, vep , sep, baep, vep,