Osteoporoz (kemik erimesi)

“ Osteoporoz” ağrılara neden olabilen bir durumdur.

Vücut kemiklerinin yoğunluğunda belirgin bir azalma olmasına osteoporoz denir. Ağrı ile kendini gösteren bu durum tanınıp tedavi edilmediğinde kemiklerin kırılganlıkları çok artar. Osteoporoz sırt ve bel ağrıları başta olmak üzere yaygın ağrılar yaratabilir ve akla gelmezse bu ağrılar başka ağrılarla karıştırılabilir. Bu durumda ağrıların tedavisinde başarısız kalınabilir. Kemik sağlığını korumaya bebeklikten itibaren başlamak gereklidir.Kemik, sürekli olarak bir yandan yapılıp bir yandan yıkılan bir maddedir. Gençlikte ve özellikte yeni yetmelikte yapım hızı yıkım hızından fazladır. Yaşlılıkta ise diğer bütün dokular için olduğu gibi kemikler için de yıkım hızı yapım hızından fazladır. Bu nedenle kemiklerin güçlü olması ve ilerde osteoporoz gelişmemesi için çocuklukta ve gençlikte kemiklerin güçlendirilmesi gerekir. Bunun yolu süt ve süt ürünlerinin özellikle bu yaşlarda bol tüketilmesidir. Çok süt içen çocukların daha uzun boylu oldukları bilinir. Bu vücudun uzun kemiklerinin yeterince büyüyebilmesindendir. Bütün bu nedenlerle boyu kısa olan, büyüme çağında yeterince süt alamamış olan, minyon insanlar daha kolay osteoporoz olurlar.

Güçlü kemiklere sahip olmak mümkündür.

Vücut, kemik yapımı için “Kalsiyum” adlı süt ve süt ürünlerinde bol bulunan bir maddeye gerek duyar. Kalsiyum, güneş ışığındaki bir etken sayesinde vücudun kendi ürettiği bir hormonun aracılığı ile kemiğe çevrilir. Bu üç temel etkenden birinin azlığı kemik yapımını da azaltır. Kemik yapımı en çok çocuklukta ve gençlikte olur. Bu dönemde süt ve süt ürünlerinin bol miktarda yenip içilmesi bütün hayat boyunca sürecek olan kemik sağlığının temel koşuludur. Ayrıca bebeklerin, çocukların ve gençlerin bedenleri gün ışığından ve bol hareketten yoksun bırakılmamalıdır. Kundaklanan bebekler, aşırı koruyucu bakış açısı ile evden çıkarılmayan bol bol oyun oynamasına izin verilmeyen çocuklar, anasının kuzusu şeklinde dört duvar arasında büyütülen çocuk ve gençler, tutuculuk yüzünden bedenleri örtüler altında saklı tutulan kızlar ve kadınlar, yeterince kalsiyum alsalar bile kemik yapımı aksayacaktır.

Osteoporoz önlenebilen bir durumdur

Camdan ya da giysilerden geçen gün ışığı vücuda gereken etkeni ulaştıramadığından, bedenin mümkün olduğunca doğrudan ışık alması gerekir. Bunun için güneşin kızgın olması gerekmez. Gölgede ya da kapalı gibi görünen havalarda bile beden güneş ışınlarından yararlanabildiğinden güneşlenmek için yaz mevsimi ya da öğle saatlerini beklemek gerekmez. Hatta cilt yanıklarına neden olmamak için aşırı güneşten kaçınmak gerekir.Yapılacak her türlü bedensel hareket, kemik yapım için gerekli bir uyarıcı olduğundan, herkesin mümkün olduğunca hareketli yaşaması, yürüyemeyen bireylerin bile açık havada yapabildikleri türden hareketleri yapmaları, hatta sadece açık havaya çıkarılıp dolaştırılmaları, yarar sağlar

MS’li kişiler de herkes gibi osteoporoz riski altındadır.

Ağır özürlülük yaratmış olan bir MS’d,e hareket çok kısıtlanmış olduğundan osteoporoz gelişebilir. Ayrıca kortizon gibi MS’de çok kullanılan ilaçların da osteoporoz yapıcı yan etkileri vardır. Bu nedenle uzun süre kortizon kullanmış olanlar, minyon yapıda olanlar ve menopoza girmiş olanlar bu açıdan incelenmelidir. Kemik yoğunluğunu ölçen gelişmiş aletler yardımıyla bu değerlendirmeler kolaylıkla yapılabilir


tags
Multipl skleroz osteoporoz, multipl skleroz kemik erimesi