Sürekli yorgun hissetmek de bir MS belirtisi olabilir

Halsizlik, bitkinlik, dermansızlık ve başka şekillerde ifade edilen, kolay yorulma veya sürekli yorgun hissetme, MS’in başlangıç yakınması olabilir. MS’in herhangi bir aşamasında da ortaya çıkabilir.

Bu belirtinin kişinin yaşıyla, kaç yıldır MS’li olduğuyla, MS’in yarattığı diğer belirtilerle ya da MS’in neden olduğu özürlülüğün derecesi ile orantılı olmadığı anlaşılmıştır.

Yorgunluğun bir diğer nedeni de MS tedavisinde kullanılan ilaçlar olabilir. İmuran ya da İnterferon gibi ilaçların bu tür yan etkileri olduğu saptanmıştır.

MS’de görülen bütün diğer belirtiler gibi müzmin yorgunluk da MS’e özgü bir belirti değildir. Depresyon ve sinsi enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere başka bir çok hastalıkta da ortaya çıkabilir.

İlgili Konular
MS ve yorgunluk


Tags
multipl skleroz yorgunluk, ms yorgunluk belirtisi, multiple sclerosis