MS’ de venöz (toplardamarlarla ilgili) yetmezlik yaygınlığının ilk çalışması umut verici sonuçlar gösteriyor.

Beyinden normal kan akışının sınırlanmasına neden olan ekstrakraniyal damarlardaki daralmaları MS’ li insanlarda incelemek için yapılan randomize klinik çalışmasının ilk evresinde katılımcı Multipl Skleroz hastalarının %55 ten fazlasının anormalliğe sahip oldukları bulundu.

Sonuçlar Buffalo Üniversitesi nöroloji araştırmacıları tarafından bildirildi.

Başlangıç çalışmasındaki sonuçlar, %10.2 olan belirsiz durum eklendiği zaman oranın MS hastalarında %62.5 e çıktığını gösteriyor, sağlıklı kişilerdeki %25.9’a kıyasla.

Bu ön sonuçlar, Buffalo Üniversitesinde 2009 Nisan ayında başlayan 500 katılımcılı kombine Transkraniyal ve Ekstrakraniyal Venöz Doppler değerlendirme (CTEVD) çalışmasına dayanmaktadır

Araştırmacılar çalışmanın ikinci evresinde ek olarak 500 kişiyi gelişmiş tanı araçlarıyla incelemeyi planlıyorlar. İlk 500’de tamamlanmış veriler Nisan ayında Amerikan Nöroloji Akademisi toplantısında sunulacak.

Bu çalışmada nöroloji yardımcı profesörü ve araştırma başkanı olan Robert Zivadinov ilk veriler hakkında ihtiyatla iyimser ve heyecanlı olduğunu söylüyor. Zivadinov çalışmanın yönlendirildiği Buffalo Nörolojik Görüntüleme Analiz Merkezini (BNAC) yönetiyor.

Zivadinov verilerin aynı yolda devam etmelerine teşvik ettiklerini söylüyor. Ekstrakraniyal damarlardaki daralmalar MS ile önemli bir birlik olduğunu gösteriyor. ‘MR ve CTEVD çalışmasından toplanan diğer veriler hazır olduğu zaman çok daha fazla şey biliyor olacağız’. Analizler bağımsız istatistikçiler tarafından yürütülüyor.

Araştırma eğer kronik beyin omurilik venöz yetmezlik (CCSVI) denilen durum varsa bunun saptanmasında atılan ilk adımdır. CCSVI, İtalya Ferrara Üniversitenden Paolo Zamboni tarafından keşfedildi ve tanımlandı. Zamboni’nin 65 hastanın olduğu bir grupta ve 235 kontrolün olduğu orijinal araştırması CCSVI nin MS ile kuvvetli ilişkisi olduğunu gösterdi.

Zamboni ve Zivadinov beyinden normal kan akışını sınırlayan daralmanın, kan akışında değişikliklere yol açacağını ve sonucunda beyin dokusu zararına ve nöronların dejenerasyonuna neden olacağını varsayıyorlar.

Sağlıklı kişilerin kontrollerine ek olarak yetişkin ve çocukları kapsayan ilk 500 hasta tanılarına göre gruplandırıldılar: MS, Klinik İzole Sendrom (CIS) ve diğer nörolojik rahatsızlıklar.

İlk evredeki tüm katılımcılara, toplardamarlarla ilgili kan akışı yönünün görülmesi için farklı vücut duruşlarında Doppler ultrason taraması yapıldı. MS konusu olan hastalar aynı zamanda lezyonlar ve çevreleyen bölgelerde demir ölçümü için hassas ağırlıklı görüntüleme (SWI) kullanılarak MR taraması yapıldı. Bu görüntülerde demir tespitleri hastalarda maluliyet ve nöropsikolojik semptomlarla ilgili olacak.

Katılımcıların 280 MS hastasıyla %97.2 si yetişkinlerdi. MS hastalarının çoğunluğu relapsing – remitting form MS tanısı alan kişilerdi. Bir hastalığı bulunmayan sağlıklı 161 kişide incelendi. Doppler tarama sonuçları venöz kan akışını etkileyen 5 özel kriter ile tanımlandı. Hastalardan bu kriterlerden en az ikisine sahip olanlarda CCSVI varlığı düşünüldü. Özel Doppler ölçütlerinin daha ayrıntılı analizleri ve hastalık durumuyla ilişkileri çalışmaları devam etmektedir. %10.2 olan belirsiz durumlar normal kategoriye ( venöz yetmezlik bulunmayan) eklendiği zaman MS hastalarında CCSVI yaygınlığı %56.4, sağlıklı kişilerde %22.4 olarak görüldü.

Bu geniş MS topluluğunda yapılan çalışmadaki CCSVI varlığı hastalık ilerlemesi ile ilgili bir ilişkiyi akla getirdi. Zivadinov, Zamboni’nin daha küçük çalışmasında bu bulgunun gösterilmediğini belirtiyor. İki CCSVI kriterini karşılayan sağlıklı insanlardaki %22.4 lük bulgunun araştırmaya devam etmeyi gerektirdiğini söylüyor. Buffalo üniversitesi tıp okulu ile biyomedikal bilimlerde doktor ve bu araştırmada yardımcı şef olan Bianca Weinstock Guttman bu araştırma sonuçlarının CCSVI teorisi hakkında yeni ve kışkırtıcı sorulara neden olacak gibi göründüğünü söylüyor.

Buffalo Üniversitesi Nöroloji ve psikiyatri profesörü Ralph Benedict ve eczacılığa ait bilimler bölümü doçenti Murali Ramanathan çalışmaya büyük katkıda bulunanlardır.
Source: The University at Buffalo © 2010 University at Buffalo (10/02/10)

Çeviri: E. Yücel - Under Attack
KaynakTags
Multipl Skleroz CCSVI, ccsvi MS, Zamboni, Zivadinov, klinik izole sendrom, chronic cerebrospinal venous insufficiency, kronik beyin omurilik venöz yetmezliği, yetersizliği, damar, kan akışı, Multipl Skleroz blogspot, MS blog, haber, ccsvi sonuçlar