Görme , Görsel sorunlar

GÖRME :

Görsel sorunlar, MS hastaları arasında benzerdir ve hastalığın çoğunlukla ilk belirtileri olurlar. Görme siniri boyunca demiyelinizan plaklar oluşması, MS'te oluşan görsel semptomlar, çoğunlukla optik nevrit olarak bilinen durumu meydana getirir. Göze bağlı rahatsızlıklar, MS hastalarındaki optik nevritten kaynaklanırken nadiren kalıcı olurlar.

Görsel Rahatsızlık Tipleri : Tam görme kaybı, azalmış görüntü veya puslu görüntü, optik nevritli MS hastasının genellikle tek gözünü sık sık etkiler. "Renkler yıkanmış gibi" görünebilir ve gece görmeleri biraz daha farklı olabilir. Renk ayrımna karşı hassasiyet veya delikler (kara noktalar) da oluşabilir.

Bazı hastalar ise görüntünün ortasında siyah nokta oluşmasına neden olan ve "cecocentral scotoma" olarak adlandırılan rahatsızlığı yaşayabilirler. Diğer bir rahatsızlık ise nadiren görülen "homonymous hemianopsia" her iki gözün de sağ veya sol görme alanlarında görüntünün tamamen kaybolmasıdır. Bazen optik nevritli gözün hareketi sırasında ağrıyla karşılaşılabilir.

Göz çevresinde kas zayıflığı ve koordinasyon kaybı oluşabilir. Bu "nistagmus" olarak bilinen göz hareketlerinin hızlı refleksiyle sonuçlanabilir. Diplopia (çift görme),her iki gözün koordineli fonksiyonlarını yerine getirmemesi üzerine bir nesne sıçrıyor gibi veya hiç beklenmeyen bir anda hareket ediyormuş gibi algılanmasına neden olabilir.

Görsel Rahatsızlıkların Tedavisi : Görsel bir problem olması halinde bir göz hekimine danışılmalıdır. Bazen doktor alevlenmelerin yavaşlamasını ve görsel semptomların kendiliğinden bitmesini beklemenin doğru olacağına hükmedebilir. Diğer durumlarda, alevlenmeyi azaltmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için damardan steroid tedavisi uygunabilir.

Bir tip steroid , kortizon alevlenmenin azalmasına iyi gelmektedir ama ne yazık ki, bu ilacın uzun süre kullanımı halinde katarakt gelişimi de gözlenmektedir. Görmenin bulutlu olmasına neden olan katarakt probleminde, çoğunlukla hastanın görmesini düzeltmek için cerrahi işlem gerekir. Steroidlerin uzun süreli kullanımı osteoporoz gelişmine de neden olabilir.

Bazen diplopia (çift görme) tedavisinde tek gözün kapatılması kullanılabilirse de, araba kullanma, okuma gibi işler için gerekmedikçe önerilmezler. Zaman içinde, beyin çift görmeye alışacak ve sonuç olarak görüntüleri doğru haliyle algılayacaktır, fakat bu düzelme anında gerçekleşmez.

Nistagmus da (ani hareketler) göz bantı ile tedavi edilebilir. Bazıları "clonazepam" (Rivotril) veya benzeri ilaçları bu rahatsızlığı gidermek için kullanır. Hemianopsisi ( her iki gözün bir yanda görme kaybı olan hastalar) başlarını çevirerek uyum sağlamaya çalışabilir.

Görsel sorunlar yaşayan hastalar, çoğunlukla bu semptomların geçici olmasıyla teselli olurlar. Pek çok MS semptomu gibi görsel problemlerin de stres, yorgunluk, enfeksiyon, belirli ilaçlar (trisiklik antidepresanlar gibi) veya sıcaklığın artışı ile kötüleşebileceği unutulmamalıdır.

Prof. Dr. Egemen İdiman &Uz. Dr. Şâhi Kuraytags
multipl skleroz nedir. ms nedir, görme problemleri, çift görme, nistagmus, optik nevrit, diplopia, multipl skleroz görsel şikayetler