Optik Nörit hakkında 2

1- Multiple Skleroz ile ilişkisi: Optik nörit olan kadınların %70’, erkeklerinde %35’i nörolojik semptomlar göstermektedir.MS olan vakaların % 70’ inde optik nörit gelişmektedir.Klinik olarak nörolojik semptom göstermeyen izole optik nörit bulunan vakaların % 70’inde MS benzeri MRI bulguları bulunmaktadır.Optik nörit bulunan hastalarda MS gelişme riskini atağın kışın başlaması, HLA DR 2 pozitifliği ve Uhthoff fenomeninin olması arttırmaktadır.

2- Hastalığın başlangıcı: Ani monooküler görme kaybı olur. Göz çevresinde veya içinde göz hareketleriyle artan ağrı yada rahatsızlık olması sık rastlanılan bir bulgudur.Genelde bir-iki gün içerisinde geçecektir.

3- Belirtiler: 2/3 vakada optik disk normaldir. Buna retrobulber nöritis adı verilmektedir. Diğer vakalarda papillit bulunur.Diğer gözde daha evvelki atakları gösteren temporal solukluk bulunmaktadır. Orta-ağır derecede görme keskinliğinde azalma bulunmaktadır. Renkli görmede ve kontrast duyarlılığında azalma hemen her vakada vardır ve de görme keskinliğine göre daha ileri derecede kayıp bulunmaktadır.

4- Görme alanı defektleri: Santral skotom tipik olarak görülen defekttir.

5- Klinik seyir: 1-2 hafta içerisinde 0.1-0.3 arasına düşer görme keskinliği.Bazı olgular ise P-‘e kadar düşebilmektedir. 4-6 haftada semptomlar düzelecektir.

6- Prognoz: Atak sırasında görme P- bile olsa %75 vakada görme 0.7’den, %85 vaka ise 0.5’ten daha iyiye çıkacaktır. Ancak kontrast duyarlılığı, renkli görme, parlaklık değerlendirmesi anormal kalacaktır. Tekrarlayan ataklar sonucunda optik atrofi gelişebilmektedir.

7- Tedavi: Görme kaybı hafifse tedavi gerektirmez.İlk haftanın sonunda görme 0.5’ten daha düşükse tedavi düzelmeyi hızlandıracaktır. Tedavide iv metilprednizolon sodyum süksinat (1gr günde) 3 gün boyunca, takibende 1mg/kg oral prednizolon 11 gün boyunca kullanlıabilir. Tedavinin uzun süreli görme prognozu üzerinde etkisi yoktur

ilgili konular
Optik Nörit-1 tıklayınız


Tags
Optik nörit ms, multipl skleroz optik nörit tedavi, multiple sclerosis