Optik Nörit

MS, tek gözde geçici görme kaybı yaratabilir.
MS’de bir gözün görmesinde azalma ya da kayıp oluşabilir. Bulanık görme, bulutlu görme, yanık film gibi görme, görme keskinliğinde azalma, hiç görememe, bakılan yerin bir bölümünü görememe ve benzer şekilde bir yakınma oluşabilir. Bu duruma “Optik Nörit” denir.

Optik Nörit, göz sinirinin myelininin sınırlı bir bölümünün hastalanması yüzünden gözden beyne iletilen görme sinyallerinin iletiminin aksamasıdır.

“Optik Nörit” çoğunlukla tek gözde oluşur. Başka bir zaman, diğer gözde de oluşabilir. Her iki gözde arka arkaya ilerleyici görme kaybı gelişen yeni yetmelik çağındaki erkek çocuklarında kalıtsal bir başka hastalık söz konusu olabilir.(Leber Hastalığı)
Aniden oluşması inmede olduğu gibi, bir damarsal hastalık nedeniyle de oluşabilir. Optik Nörit başka nedenlerle de oluşabilir. Bazen neden oluştuğu anlaşılamaz.

Optik Nörit atağının yaşam boyu tekrarlama olasılığı vardır.

Nedeni bilinmeyen bir Optik Nörit atağı geçirenlerin bazılarında sonraki yıllarda MS gelişebilir. Optik Nörit geçirenlerin sonradan MS’li olup olmayacaklarını tahmin etmeye yönelik incelemeler varsa da kesin bir öngörü bilgisi yoktur. Bir ya da birkaç kez Optik Nörit geçirip MS olmayan pek çok kişi olduğu için, her Optik Nörit atağı geçirenin MS olacağını varsaymak doğru değildir

Kaynak: DMSG - Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft

İlgili konular
Optik Nörit-2 tıklayınız


Tags
Multipl skleroz optik nörit, multiple sclerosis