CCSVI araştırması

CCSVI= Chronic cerebrospinal venous insufficiency
Kronik serebrospinal damar yetmezliği
CCSVI Kanın, beyinden ve omurgadan tekrar kalbe akışındaki sıkıntıdır. Nedeni damarlardaki daralma. Kan tekrar kalbe dönmek için daha uzun yol alır, tekrar beyin ve omurgaya geri çekilebilir veya ödeme neden olabilir. Kırmızı kan hücreleri ve akışkan maddeler beyin ve omurganın hassas dokularına sızar. Beyinde fazla uzun kalan kan, perfüzyonu frenler. Bu durum beyin içinde oksijen yetmezliğine neden olabilir. Yavaşlayan perfüzyon MS hastalarında yorgunlukla bağlantılı olmuştur.

New York Buffalo üniversitesi araştırmacıları CCSVI ve multipl skleroz semptomları arasındaki ilişkiyi test edecekler.

Yeni çalışma, olası veya kesin MS tanısı almış 1600 yetişkin ve 100 çocuğu kapsayacak.İlave olarak 300 normal kontrol ve diğer nörolojik rahatsızlıklara sahip 300 kişi bu çalışmaya dahil edilecek. Çalışma kayıtlarına başlandı ve iki sene devam edecek.

Araştırmaya katılanlara baş ve boyun damar kan akışını tanımlamak için Doppler taraması yapılacak. Aynı zamanda lezyonlardaki demir katmanlarını ölçmek için  MR (Manyetik Rezonans) kullanılacak. Demir hastalığın nöropsikolojik belirtileri ile ilgilidir. Araştırmacılar aynı zamanda diğer olası risk faktörlerinide inceleyecek. Bunlara sigara kullanımı, D vitamini metabolitleri dahil.
Videolar
KAYNAK

İlgili Konular
CCSVI ARAŞTIRMASI İLK EVRE SONUÇLARI
TAGS
Multipl skleroz ve CCSVI, haber, multiple sclerosis chronic cerebrospinal venous insufficiency (CCSVI), CCSVI multipl skleroz video