Multipl Skleroz da zihinsel problemler

Günümüzde MS’in hafıza, planlama, sezgi ve karar verme yetisiyle ilgili problemlere neden olabileceği kabul ediliyor. Çalışmalar göstermiştir ki küçük zihinsel problemler oldukça yaygındır. ( yüzde yetmiş civarında ) Hatta MS’in ilk safhalarında ( yaklaşık yüzde ellilik grupta ), MS’li kişilerin yüzde onu oldukça ciddi zihinsel sorunlara sahiptir. MS’in ciddi yetersizlikleri uzun süreli çalışmalarla azaltılabilir.MS’teki yaygın zihinsel problemler ufak tefek dalgınlık problemleri, hatırlama, dikkat ve uygun kelimeyi bulamama gibi problemlerdir. Onlar genellikle değişen ruhsal durum ve azalan öğrenme kabiliyetleriyle birlikte görülür. Beyindeki tüm bilinç sahalarının ilişkileri miyelin kaplı sinirler vasıtasıyla sağlanır. İletişimde zafiyetlere yol açan bu durum bilinçli hatırlama, konsantrasyon ve karar verme zorluklarına neden olabilir.

Bazen, ciddi zihinsel problemlerle karşılaşan bir kişi için “Beyinsel MS’i vardır.” denir. Kişi gerçek zihinsel problemlere sahipse bu duruma açık bir şekilde “Beyinsel MS’tir” denemez.

Son incelemeler göstermiştir ki, MS’li kişilerde sıkça ruhsal bozukluklar görülür. Manik depresyon ve MS birlikte bulunabilir. MS’te tekrar eden depresyonlar yaygındır.

Birkaç düzeltici teknik MS’te zihinsel problemlerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Öncelikle Problemin tanımlanması ve alınacak önlemler kişinin yaşadığı çevre ve ilişkileri göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Bu testlerle, bir patologla veya daha resmi olarak nörologlarla yapılacak görüşmelerle belirlenebilir. Unutulmamalıdır ki bazı işler ve görevler diğerlerine daha mükemmel bir hafıza gerektirebilir. Kimsenin hafızası mükemmel değildir ve herkes bir takım şeyleri karıştırabilir ve Hafıza eksikleri yaşayabilir. Stres, sinir, zayıf konsantrasyon ve depresyon bu problemleri artırabilir. MS’li bir kişi depresyon geçirdiğini anlayamaz fakat ilaca ve terapiye yanıt verebilir. Depresyonun belirlenmesi için psikolojik testler zorunludur.

Zihinsel problemlerin yenilmesine aşağıdaki metotlar yardımcı olabilir.

1) Liste yapmak : Alışveriş listesi, yapılması ve yapılmaması planlanan şeylerin listesi

2) Randevular ve özel günler için takvim hazırlanması

3) Günlük olaylar ve hatırlanması gereken şeyler için not tutulması

4) Hatırlanması gereken işler için teyp kullanılması

5) Yaşanılan çevrenin hatırlamaya yarayacak şekilde düzenlenmesi

6) Konuşmaların çevresel etkilerin en az olduğu sessiz bir ortamda yapılması

7) İnsanlardan istediklerini basit bir şekilde ifade etmelerini rica etmek

8- Önemli noktaları tekrar etmek ve not almak

9) Herhangi konuşma ya da tartışmada insanlarla iyi bir göz teması kurmak

Günümüzde artık sıkça kullanılmaya başlayan bilgisayarlar, elektronik ve elektronik olmayan fihristler bireyin günlük hayatını düzenlemesinde yardımcı olabilir.

Sadece MS’in neden olduğu zihinsel problemleri giderici rehabilitasyon ve tedavi henüz geliştirilememiştir. Fakat temel araştırmalar göstermektedir ki, sürekli yapılan tekrarlar MS’teki zihinsel sorunların azalmasına yardımcı olmaktadır.

Kişi yaşamındaki zihinsel problemler mümkün olduğu kadar problemlerden kaçınarak ve onları yenme arzusu ile en aza indirilebilir. Karşılıklı etkileşimin kalitesi ilişkide bulunulan kişilerin anlayışına bağlıdır. Çevrenizin ve ilişkide bulunduğunuz kişilerin sizlere problem yaratmamaları sizin zihinsel problemlerinizi yenmenize yardımcı olacaktır.


Tags
Multipl Skleroz MS zihinsel problemler emes zihinsel sorunlar, semptomlar, öneriler