Kronik Beyin Omurilik Venöz Yetmezlik için Ekstrakraniyal Doppler Ultrasonografi Kriterleri


Amaç: Bu çalışmada amaç Multipl Skleroz hastalarında kronik beyin omurilik venöz yetmezlik ekstrakraniyal Doppler ölçütlerini değerlendirmektir. (Ekstrakraniyal: Kafatası dışında, kafatası ile ilgili olmayan)

Yöntemler: 70 hasta değerlendirildi. 49 kişi relapsing remitting, 5 kişi primary progressive ve 16 kişi secondary progressive MS hastasıydı. Hastalar 15-58 yaşları arasında ve 5 ila 40 yıl arasında MS ile yaşamakta olan kişilerdir. 64 hastada anormal venöz akışı tespit edildi. (%91.4).

Sonuçlar: 63 hastada (%90.0) dört ekstrakraniyal ölçütten en az ikisi bulunarak Multipl Skleroz ile kronik beyin omurilik venöz yetmezlik arasında güçlü bir ilişki olduğu görüldü.

Ek olarak transkraniyal incelemeler, anketimizde pozitif bulunan hastaların oranını arttırabilir. (Transkraniyal: Kafatası içinden geçerek; kafatası içinde meydana gelen)

31 olguda (%42.8)iç boyun ve omurlarla ilgili damarlarda reflü (geri çekilme) ve 61 olguda (%87.1) iç boyun damarlarında daralma mevcuttu. 37 olguda (%52.9) iç boyun ve omur damarlarında bir akış algılanamadı ve 28 olguda (%40.0) yatay ve oturur pozisyonda iç boyun damarları kesit alanında negatif farklılıklar belirlendi.

8 hastada (%11.4) omurga ile ilgili damarlarda anormal akışlar bulundu. 15i tek taraflı 26sı iki taraflı olmak üzere 41 hastada damarlarda olumsuz patolojik yapılar bulundu.

Sonuç: Multipl Skleroz büyük ölçüde kronik beyin omurilik venöz yetmezlik ile ilişkilidir. Ekstrakraniyal damarların merkezi sinir sistemine boşaltımındaki bu anormallikler çeşitli kombinasyonlarda var olabilir. Hastalarımızdaki genel patoloji terse çevrilmiş valf veya diğer olumsuz patolojik yapıların bulunmasıydı.

Simka M, Kostecki J, Zaniewski M, Majewski E, Hartel M.

Department of Angiology, Private Healthcare Institution SANA, Pszczyna, Poland
Kaynak: Pubmed PMID: 20351666 (01/04/10)

Çeviri: E.Yücel  - (Under Attack)

Tags
Multipl Skleroz ccsvi nedir, kronik beyin omurilik venöz yetmezlik, ekstrakraniyal damarlar, multipl skleroz blogspot MS blog, haber