Kronik Beyin Omurilik Venöz Yetmezlik ve Demir Birikimi Çalışması

Amaç: Kronik beyin omurilik venöz yetmezlik son günlerde Multipl Sklerozda tanımlanan damarsal bir olgudur. Bu durum ana ekstrakraniyal venöz akış yollarını etkileyen daralmalar ve yüksek oranda reflü yani kanın geri çekilmesiyle karakterizedir ve beyinde demir birikimi artışına neden olabilmektedir,


Bu çalışmanın amacı, derin gri madde yapısında ve lezyonlarda demir birikimi ile venöz hemodinamik (VH) parametrelerinde bağlantı kurarak CCSVI ve beyinde demir birikimi arasındaki ilişkinin araştırılmasıydı. Ölçümler hassas ağırlıklı görüntüleme (SWI) kullanılarak yapıldı.

Yöntemler: 16 relapsing remitting MS hastası ve sağlıklı kişiler SWI kullanılarak tarandı.

Sonuçlar: Sağlıklı kontrollerin hiçbiri kriterleri karşılamazken 16 MS hastasının tümü CCSVI tanı kriterini karşıladı.

MS hastalarında talamus çekirdeği, globus pallidus ve hipokampüsdeki yüksek demir toplanması ile VH kriterleri arasında ilişki bulunmuştur.
(Talamus: Beyinde üçüncü ventrikülün bir tarafından diğerine uzanmış bir şekilde yerleşmiş gri (boz) maddenin iki büyük çekirdeğinin herbiri.)
(Hipokampüs: Beynin her lateral ventrikülünün sfenoidal divertikülünün dış yüzünü kaplayan oluşum. İki girustan (ammon boynuzu ve dentat girus) ve bunların beyaz cevherlerinden oluşur. Limbik sistemin bir bölümünü oluşturur. Diğer taraftan forniks aracılığı ile septuma, talamusun ön çekirdeğine ve mamiller cisimciğe ulaşır.)

Demir toplanması ölçümleri uzun hastalık süreci ve EDSS ve MSFC kullanılarak maluliyetin artması ile ilişkilendirildi.

Sonuç: Bu pilot çalışma bulguları CCSVI nin MS hastalarının beyin dokusunda demir birikimi ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. SWI ile ölçülen demir birikimi hastalık ilerlemesi, lezyon hacmi ve atrofi gelişiminde mütevazi ılımlı olarak bir belirleyici olabilmektedir.
(Atrofi: Organ ve dokuların beslenme yetersizlikleri sonucu hacimlerinde ve ağırlıklarında azalmayla karakterize sendrom. Bu sözcük çoğu kez, anatomik lezyonlar eşliğinde bir organın hacminin azaldığını belirtmek için kullanılır.)

Zivadinov R, Schirda C, Dwyer MG, Haacke ME, Weinstock-Guttman B, Menegatti E, Heininen-Brown M, Magnano C, Malagoni AM, Wack DS, Hojnacki D, Kennedy C, Carl E, Bergsland N, Hussein S, Poloni G, Bartolomei I, Salvi F, Zamboni P.

Buffalo Neuroimaging Analysis Center, University at Buffalo, Buffalo, NY, USA
Source: Pubmed PMID: 20351672 (01/04/10)

Çeviri: E. Yücel - ( Under Attack)
Tags
Multipl Skleroz CCSVI ilişkisi, ccsvi, demir birikimi, swi görüntüleme, talamus, hipokampüs, ms demir ölçüm, araştırma, hemodinamik, Kronik beyin omurilik venöz yetmezlik , serebrospinal, Chronic cerebrospinal venous insufficiency, news, MS Multipl Skleroz blogspot, blog