Beyin Atrofisi MS'li insanlarda Depresyondan Sorumlu

MS' li hastaların %50 gibi yüksek bir oranı yaşamları boyunca depresyon riskine sahiplerdir. Ancak bu yaygınlığa rağmen depresyonun nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Bu durum hastalığın şiddetinin nasıl olduğuyla alakalı değildir, herhangi bir aşamada ortaya çıkabilmektedir. Sadece ciddi nörolojik bozuklukların yükü ile ilgili psikolojik reaksiyondan kaynaklanmamaktadır.

Şimdi, California Üniversitesi (UCLA) araştırmacıları bu konu ile ilgili yapılan ilk çalışmada yeni bir neden öne sürmektedirler.
Psikolojik değil, Fiziksel...Hipokampüs'te belirli bir bölgedeki atrofi, diğer fonksiyonlarla birlikte ruh hali ve belleği de içeren beynin kritik bir parçasıdır.

Yüksek çözünürlüklü manyetik rezonans kullanılarak yapılan incelemelerde MS'li kişilerde sağlıklı bireylere göre hipokampüs'ün 3 anahtar bölgesinin daha küçük olduğu bulundu.

Araştırmacılar aynı zamanda bu atrofi ile hipotalamik-pituiter-adrenal (HPA) eksen arasında bağlantı buldular. HPA eksen; nöroendokrin sistemin bir parçasıdır, stres reaksiyonlarını kontrol eder ve birçok fizyolojik süreci düzenler. Atrofi nedeniyle oluşan düzenlemedeki sıkıntının depresyon gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Araştırma ekibinden Stefan Gold, depresyonun MS' in en yaygın semptomlarından biri olduğunu söylüyor. 'Bilişsel fonksiyonları, yaşam kalitesini, çalışma performansını ve tedaviye uyumu etkileyebilir.'

Araştımacılar hipokampüsün 3 bölgesini incelediler. Bunlar;  CA1, CA3 ve CA23DG denilen hipokampal bölgenin dentat girus alanı. 29 relapsing remitting MS hastası görüntülendi ve 20 MS hastası olmayan insanı kapsayan sağlıklı grupla karşılaştırıldı. Aynı zamanda katılımcıların günde 3 defa kortizol seviyeleri ölçüldü. Kortizol HPA ekseni tarafından üretilen önemli stres hormonudur, beyinde dahil vücudun birçok dokusunu etkiler.

MS hastaları ve sağlıklı kontroller arasındaki farka ek olarak araştırmacılar depresyon ile birlikte MS tanısı alan kişilerde HPA ekseninden aşırı kortizol salınımı ve CA23DG alanının daha küçük olduğunu buldular

UCLA Üniversitesi Nöroloji Doçent Dr. Nancy Sicotte bir sonraki adımın MS hastalarında bu durumun karşılaştırılması olacağını söyledi.
----------
Atrofi: Organ ve dokuların beslenme yetersizlikleri sonucu hacimlerinde ve ağırlıklarında azalmayla karakterize sendrom. Bu sözcük çoğu kez, anatomik lezyonlar eşliğinde bir organın hacminin azaldığını belirtmek için kullanılır.

Hipokampüs: Beynin her lateral ventrikülünün sfenoidal divertikülünün dış yüzünü kaplayan oluşum. İki girustan (ammon boynuzu ve dentat girus) ve bunların beyaz cevherlerinden oluşur. Limbik sistemin bir bölümünü oluşturur. Diğer taraftan forniks aracılığı ile septuma, talamusun ön çekirdeğine ve mamiller cisimciğe ulaşır.Kaynak
University of California, Los Angeles (UCLA)


Çeviri: E. Yücel (Under Attack)
Bu sitede yer alan çevirileri başka yerlerde kullanırken kaynak belirtiniz
 
 
 
 
Tags
Beyin Atrofisi MS'li insanlarda Depresyondan Sorumlu, Multipl Skleroz Güncel Haberler, Blogspot