Yeni Multipl Skleroz Tedavisinin Klinik Çalışmaları

Buffalo Üniversitesi Nöroşirurji Departmanı araştırmacıları tarafından, 'kurtuluş tedavisi' olarak lakabı takılan girişimsel endovasküler tedavi yönteminin, Multipl Skleroz'un semptomları ve ilerlemesi üzerinde etkinlik ile güvenliğinin randomize bir çalışmayla test edileceği açıklandı.

Son araştırmada, kronik beyin omurilik venöz yetmezlik (CCSVI) ile MS arasında kuvvetlice ilişki olduğunu ortaya konulmuştu.

Bir dizi orijinal çalışmalarda, İtalya Ferrara Üniversitesinden Dr. Paolo Zamboni MS'li insanlarda beyin ve omurilikten venöz akışında blokaj tespit etti. Buffalo Üniversitesi dahil birçok kurumdan araştırmacılar bu ilişkiyi teyit ettiler.

Bu durum, boyun ve göğüs içinde venlerdeki (toplardamar) daralmanın, kanın beyinden yanlış drenajına (akıtım) ve sonucunda beyin dokularında hasarlara neden olabileceği hipoteziyle tanımlanmaktadır. Çoğunlukla kardiyologlar ve diğer endovasküler cerrahlar tarafından ateroskleroz'u tedavi etmede kullanılan anjiyoplastinin bu engellere çare olabileceği düşünülmektedir.

Zamboni'nin yönettiği ön çalışmalarda, venöz anjiyoplastinin MS semptomlarının düzelmesinde etkili olduğu öne sürülmüştür.

Şimdi, Buffalo Üniversitesi araştırmacıları Multipl Skleroz'da olası randomize endovasküler tedavi (PREMiSe) çalışması başlatacaklar. Çalışmada, balon anjiyoplastisi endovasküler girişim ile blokajların düzeltilmesi yoluyla hastalığın semptomları ve ilerleyişinin iyileştirilebilmesi konuları araştırılıp belirlenecek.

Çalışma, Buffalo Üniversitesi (UB) Nöroşirurji Doçenti Dr. Adnan Siddiqui (baş araştırmacı) ile yardımcı araştırmacılar Doçent Dr. Elad Levy ve UB Nöroşirurji Profesörü L.N. Hopkins tarafından yönetilecek.

Ek olarak Buffalo Üniversitesinden bağımsız araştırmacılar, değerlendirme ve hastaları izlem çalışmalarına katılacaklar. Bağımsız Veri Güvenliği İzleme Kurulu (DSMB) sürekli olarak çalışmanın emniyet ve etkinliğini sağlayacaktır.

Çalışmanın ilk fazında, Amerika ve Kanada'dan venöz yetmezlik sergileyen 10 MS hastası, prosedürün güvenle yapılabilirliğinin belirlenmesi için minimal girişimsel venöz anjiyoplasti geçireceklerdir. İşlemler 29 Haziran tarihi ile New York-Buffalo'daki Kaleida Health's Millard Fillmore Gates Hastanesinde Siddiqui ve Levy tarafından yapılmaya başlanmıştır.

Çalışmanın ikinci fazında, venöz anjiyoplasti ya da 'sahte anjiyoplasti' (örneğin, kateter yerleştirilecek ama balonda şişirilme olmayacak) geçirecek olan 20 MS hastası rastgele (randomize) seçilecektir. Tedavi kör bir çalışma olacak, bunun anlamı ne hastalar geçirdikleri prosedürün ne de hastaların değerlendirilmesinde klinisyenler hastalara uygulanan prosedürün farkında olacak.

Eğer sonuçlar uygun güvenlik profili ve ön etkinlik gösterirse, araştırmacılar inandırıcılığı kanıtlamak için ya da CCSVI ve MS arasındaki nedensel ilişkiyi çürütmek için, çalışma protokolünü daha geniş hasta sayısı ile Buffalo Üniversitesinde uzatacaklar.

Multipl Skleroz tahmini olarak Amerika'da 400 binden fazla ve dünya genelinde 2 milyondan fazla insanı etkilemektedir. Genellikle genç yetişkinlerde görülür. Nörolojik fonksiyonlarda nüksler veya ilerleyici belirtiler ile önemli sakatlıklara neden olabilen bir hastalıktır. Gerçek kökeninin anlaşılmasının zor olmasına karşın, inflamatuvar nörolojik hastalıktır, geniş ölçüde otoimmün bir hastalık olarak kabul edilir.

MS semptomlarının düzeltilmesinde anjiyoplastinin etkinliği kanıtlanırsa, gelecekteki MS tedavisi için bu çıkarımlar çok büyük olabilir.

Kaynak

Çeviri: E. Yücel (Under Attack)


Tags
Yeni Multipl Skleroz Tedavisinin Klinik Çalışmaları, ccsvi araştırmaları, multipl skleroz güncel bilgi ve haberler, blogspot