Anestezi ve Cerrahi

Cerrahi müdahaleler
Cerrahi prosedürlerde olabilecek riskler MS'li insanlar ile diğer sağlıklı kişilerde aynıdır. MS genellikle ameliyattan kaçınmak için bir neden değildir.

MS'li çoğu kişi standart anesteziyi aşırı risk olmadan tolere eder.Ciddi engeli bulanan ve solunum problemlerine sahip kişiler için özel dikkat gerekebilir.

Ameliyat stresinin MS alevlenmesine neden olacağına dair hiçbir kanıt yoktur. Alevlenme diğer bilinen adıyla atak, nüks ya da parlama, en az 24 saat süren, önceki atakla arasında en az 1 ay olan, aniden MS belirtilerinin kötüleşmesidir veya yeni semptomların ortaya çıkmasıdır.

Genellikle komplikasyon olmaksızın, ameliyat geçiren MS'li insanlarda bu durumun nörolojik durumlarına etkileri bulunmaz. Enfeksiyon veya ateş durumlarında ancak MS semptomları kötüleşme eğilimindedir. Ayrıca, kas güçsüzlüğü olan ve birkaç günden daha fazla yatağa bağlı olacak kişilerin işlem sonrasında iyileşmeleri daha zor olabilir. Bu durumlarda fizik tedavi genellikle yararlıdır ve ameliyattan sonra olabilecek en kısa sürede hekimin önerileriyle başlanmalıdır.

Anestezi
Anestezi ağrı veya diğer bir duyunun kaybıdır. Hastalara verilen 4 anestezi kategorisi vardır; Genel anestezi, bilinçli sedasyon, bölgesel anestezi ve lokal anestezi.

RİSKLER, GENELLİKLE MS'Lİ İNSANLARDA DAHA FAZLA DEĞİLDİR.
Kural olarak, MS'li kişiler için genel anestezinin riskleri diğer insanlar ile aynıdır. Hastalığı ilerlemiş olan, MS nedeniyle ciddi zayıflamış kişiler veya solunum problemlerine sahip kişilerin küçük bir yüzdesi anestezi komplikasyonları yaşayabilir.

'Novocaine' gibi lokal anesteziklere alerjileri olmadıkça MS'li insanların gerektiğinde lokal anesteziden kaçınması için bir neden yoktur. Bir çalışmada 1000 dozdan fazla lokal anestezikler alan 98 hasta incelendi. Sadece 4 durumda doz alımını alevlenme izledi.

DOĞUM BOYUNCA MS'Lİ KADINLAR ARASINDAKİ RİSKLER
Anestezinin bütün formları MS'li kadınlar için güvenli olarak kabul edilmektedir. Anestezi yönetiminin değişmesine gerek yoktur.

Kaynak
Çeviri: E. Yücel ( Under Attack)Tags
Multipl Skleroz anestezi, ameliyat, MS narkoz kullanımı risklimi