Daclizumab HYP denemelerinde olumlu sonuçlar

Biogen şirketi ve Abbott, relapsing-remitting MS'li insanlarla yapılan FAZ 2b klinik denemelerinden olumlu sonuçlar açıkladılar.

Sonuçlar, 4 haftada 1 subkutan (derialtı) olarak alınan Daclizumab HYP'ın plaseboyla (hastaya ilaç diye verilen tesirsiz madde) karşılaştırıldığında yıllık nüks atak oranını  150 mg dozda %54, 300 mg dozda %50 azalttığını gösterdi. 8 ile 14 hafta arasında Gadolinium-enhancing (Gd+) lezyonları sayısında anlamlı azalmalar sağlandı. (%69 - %78 ) Daclizumab aynı zamanda yaşam kalitesini iyileştirme yönünde bir eğilim gösterdi.

Aynı zamanda 'SELECT' adlı denemelerde Daclizumab'ın  genişletilmiş özürlülük durum ölçeği (EDSS) ile ölçülen sakatlık ilerlemesi üzerine etkisi araştırıldı. Bulgular, 1 yılda sakatlık ilerlemesini riskini 150 mg dozda % 57, 300 mg dozda % 43 azalttığını gösterdi. Ek analizler devam etmektedir.

Biogen IDEC Araştırma ve Geliştirme Başkan Yardımcısı Doug Williams, daha önceki klinik verilerle birlikte bu sonuçların multipl skleroz tedavisinde yeni bir yaklaşım olarak araştırılmasına destek verdiğini söyledi.

SELECT çalışmasında ters etki oranları tüm çalışma kollarında benzerdi. Plaseboyla karşılaştırıldığında Ciddi enfeksiyonlar % 0'a karşı % 2, ciddi deri etkileri % 0'a karşı % 1 ve normal sınırın üzerindeki karaciğer fonksiyon testi anormallikleri % 1'e karşı % 4. Psoas kası apsesi komplikasyonu nedeniyle 1 ölüm meydana geldi.

SELECT çalışmasına ek olarak şu anda Faz 3 'DECIDE' adlı çalışmaya hasta kayıtları başlamıştır. DECIDE'de, 2-3 yıl boyunca ayda 1 kez subkutan olarak alınan DAC HYP'nin interferon beta-1a ile karşılaştırıldığında etkinlik ve güvenliği değerlendirilecek.

SELECT hakkında
SELECT, DAC HYP' in güvenlik ve etkinliğini belirlemek amacıyla 600 RRMS hastasının katıldığı global, randomize, plasebo kontrollü çift-kör çalışmadır.

DACLİZUMAB HYP hakkında
MS hastalığının en yaygın formu olan RRMS için araştırılan tedavi daclizumab'ın subkutan formülasyonudur. Monoklonal antikordur. Otoimmun koşulları anormal aktif hale getirdiği düşünülen T hücreleri üzerinde yüksek düzeyde ifade edilen bir altbirim reseptör olan (CD25)'e bağlanır. Önceki klinik çalışmalar, DAC HYP'nin genel bağışıklık hücreleri tükenmesine sebep olmadan, MS'de önemli rol oynayabilen aktivite olmuş bağışıklık hücrelerini hedefleyen CD56bright NK hücrelerini arttırdığını gösterdi.

Kaynak
Sources: National Post © 2011 National Post (09/08/11)
Çeviri: E. Yücel ( Under Attack)Tags
Multipl Skleroz daclizumab tedavisi, daclizumab nedir, ms, treatments, MS DAC HYP tedavisi, MS zenapax tedavisi