Ocrelizumab umut veriyor

Hastalığa karşı potansiyel olarak başka bir tedavi yaklaşımı sunan, antikor üreten B hücrelerini devre dışı bırakan biyolojik ilacın, Multipl Skleroz hastalarında gadolinyum arttırıcı T1 lezyonlarını azalttığı belirtildi.

İsviçre Basel Üniversitesinden Dr. Ludwig Kappos ve ekip arkadaşlarına göre, FAZ 2 çalışmasından 24 hafta sonra yapılan MR ölçümlerinde düşük doz Ocrelizumab alan 55 hastada lezyon yükünün %89 azaldığı ortaya konuldu.

Dr. Kappos ' Çalışmamız kısa vadeli uygun güvenlik profili ile birlikte Ocrelizumab'ın MR ve klinik hastalık aktivitesini azalttığını göstermiştir.' dedi.

Ocrelizumab CD20 proteinine karşı hümanize monoklonal antikordur.

Çalışmada 12 ila 24 hafta içinde Plasebo grubunda %35, interferon grubundaki hastaların %48inde, Ocrelizumab grubundaki hastaların yaklaşık %80'inin lezyon sayımları sıfırdı. .

Kappos ve arkadaşları 24 haftada ve tekrar 48. haftada klinik nüks oranlarını değerlendirdiler.
Çalışmanın ilk yarısında yıllık atak oranları aşağıdaki gibidir.
Placebo: 0.64
Interferon: 0.36
düşük doz ocrelizumab: 0.13
yüksek doz ocrelizumab: 0.17

Araştırmacılar bir istisna dışında ocrelizumab'ın iyi bir güvenlik profiline sahip olduğunu söylediler. Yüksek doz grubundaki bir kadın 12. haftada ölümcül bir sistemik enflamatuvar geliştirdi. İlacın doğrudan suçlu olup olmadığı henüz belli değil.
Bu çalışmada fırsatçı enfeksiyonlar görülmedi. Dr. Kappos çalışmadaki hastaların genellikle iyi bir genel sağlıkta, genç olduğunu ve çalışmada tedaviye eşlik eden steroid veya immunsupresanların alınmadığını belirtti.

Kaynak
Source: Medpage Today © 2011 Everyday Health, Inc (01/11/11)

Çeviri: E. Yücel (Under Attack)
Tags
Multipl Skleroz Ocrelizumab tedavisi, çalışmaları.