İnterferon tedavi etkinliği

İnteferon, MS’in gidişini değiştirdiği kanıtlanan ilk ilaçtır
Daha önce bir çok ilacın MS’in gidişatını etkileyebildiği yapılan çalışmalar ile bildirilmişti. Ancak, hiçbir ilaç için, çok sayıda bireyde, birbirinden farklı kökenden gelen insanda, birbirinden bağımsız tıp merkezlerinde birbiriyle eşgüdüm içinde yapılan inceleme ile bu etkinlik yeterince kanıtlanmamıştı. Son yıllarda ilaç etkinliğinden söz etmek için artık olamazsa olmaz hale gelen ve İnterferon konusunda da yapılan, “III. Düzey Bilimsel Çalışma” denilen bu yöntemle ortaya konan kanıtlar heyecan yaratmıştır. Bu yüzden, İnterferon konusunda hem hekimlerde hem de hastalarda abartılı beklentiler oluşmuştur.

İnterferonların kanıtlanan tedavi etkinliği bireysel farklılık gösterir.
Beta İnterferon ile, ataklarla giden MS hastalarında gidiş %30 oranında etkilenmektedir. Yüzlerce hasta bir bütün olarak değerlendirildiğinde, oluşması beklenen ataklar %30 daha az oluşmaktadır. MR’da oluşacak yeni plaklar %30 daha az oluşmaktadır.
Bu gözlemin açıklaması şöyledir. Bir grup MS’liye interferon uygulanırken aynı sayıda ve aynı özellikte ki bir başka grup MS’li hiç ilaç verilmeden izlenmiştir. İki yıllık izlem süresi sonrasında da her iki grubun sonuçları bir bütün olarak birbirleriyle kıyaslanmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre, ilacı almayanlardan oluşan grubun toplam atak geçirme ve MR’larında plak oluşma oranları yaklaşık olarak %30 daha fazladır.
Bu sonuçlar tek tek bireyler için bire bir böyle değildir. Bazı kişilerde İnterferon tedavisine rağmen aynı oranda atak ve plak oluşabilir. Bazı kişilerdeyse ataklar ve plaklar neredeyse tümüyle durur.

Tedavi öncesinde interferondan yararlanmayacak bireyleri belirlemek mümkün olamamaktadır.
İnterferon tedavisinden ataklı MS’i olan (RR MS) bazı kişiler daha çok yarar sağlarken bazılarında pek bir yarar oluşmamaktadır. Hatta hastalığın doğal gidişi çok değişken olduğundan tedavi sonrasında bile karar vermek güç olabilir. İnterferon tedavisinden fayda göremeyecek kişiler önceden belirlenememektedir. Hatta tedavi başladıktan sonra atak geçirmeyi sürdüren bir kişinin tedaviden yarar gördüğü için mi daha az atak geçirdiği yoksa tedaviden hiç mi etkilenmediği anlaşılmayabilir. Çünkü bu kişinin, tedavi olmasaydı ne kadar atak geçirecek olduğu bilinmez.


İnterferon, MS’in daha önceden yarattığı belirtileri gidermez.
İnterferon oluşmuş belirtileri gidermez. Bu açıdan geriye dönük olarak tedavi edici bir ilaç gibi değerlendirilmemelidir. Yukarıdaki paragrafta da anlatıldığı gibi, oluşabilecek bütün atakları önlemediği gibi, oluşabilecek bütün özürlülüklerin önüne geçme gücüne de sahip değildir.
Tedaviye başlamadan önce bunların yeterince kavranmaması, ilaçtan olduğundan fazlasının beklenmesi, hayal kırıklıklarına neden olabilir
dmsg-hessen de
Mustafa Sütlaş

İlgili Konular
1- İnterferonlar genel bilgiler
2- İnterferon iğneleri etkileri ve öneriler
3- İnterferonların en sık karşılaşılan yan etkileri
4- Betaferon, Avonex, Rebif, CopaxoneTags
Multipl skleroz (ms) interferon tedavisi, nedir, tedavi etkinliği, yararları, faydaları, MS blogspot, blog