İnterferonlar Genel bilgiler

İnterferonlar vücudun ürettiği maddelerdir:

İnterferonlar vücudun savunma hücrelerince üretilen ve kendi iç haberleşmelerinde kullanılan maddelerdir. İltihaplanma gibi durumlarda yani gerektiğinde vücutta az miktarda üretilir ve çok çabuk ortamdan kaybolurlar. Vücutta üç temel interferon vardır. Alfa beta ve gama diye adlandırılan interferonların, ilk ikisinin iltihabi reaksiyonları (yangı, inflamasyon) azaltıcı, gama şeklinin ise arttırıcı yönde etkinliği olduğu anlaşılmıştır.

Özel yöntemlerle bazı canlılarda bol miktarda üretimi gerçekleştirildikten sonra interferonlar tedavi amacıyla denenmişlerdir. Yıllar boyunca her üç tip İnterferon ile de çalışmalar yapılmış ve bazı hastalıklarda kullanılmaya başlanmışlardır.


İnterferonun beta şekli, ilaç olarak MS’de de kullanılmaya başlanmıştır.
İnterferonların her üçü de MS’de denenmiştir. Gama İnterferon’un hastalığı arttırdığı alfa ve betanın ise iyileştirici etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Alfa interferonlar ile yapılan çalışmalar çok ilerletilmemiştir.

Beta interferonun, ataklarla seyreden MS’de (RR MS) yapılan büyük bir inceleme çalışması sonucunda hastalığın doğal gidişini % 30 oranında etkilediği anlaşılınca yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma ilk kez 1993 yılında yayınlandıktan sonra, ABD İlaç Değerlendirme Komisyonu (FDA), ataklarla giden MS hastalarında kullanılmasını onaylamıştır. Söz konusu tarihten bu yana ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde binlerce RR MS’lide kullanılmaktadır. Son yıllarda, ilerleyici MS hastalarında kullanılmalarının da yararları olabileceği söylenmektedir

İnterferonlar uzun süreli olarak kullanılan çok pahalı ilaçlardır.
Beta İnterferon’lar kısaca “İnterferon” adıyla anılırlar. Üretimi güç olan, gen teknolojisi ile üretildikleri için oldukça pahalı olan ilaçlardır. Aylık bedelleri yaklaşık bin Amerikan dolarına yakındır. Başlangıçta iki yıllık kulanım için ruhsatlandırılmış olmalarına rağmen kesildiklerinde hastalıkta alevlenmelerin (Nüks) oluştuğu anlaşıldığından uzun süre kullanılmaları gerekmektedir. Ne zaman kesilmelerinin güvenli olabileceği, hatta kesilmelerinin mümkün olup olamayacağına ait henüz kesin bilgi yoktur. Bu yüzden, bu kadar büyük bir maliyeti kaldırabilecek, sosyal güvenlik kurumları çok güçlü devletlerce desteklenen ilaçlardır. Sınırlı sayıdaki bazı ülkeler hala kullanımlarına onay vermemektedir. Ülkemizde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarınca bedeli ödenmektedir.

dmsg-hessen de
Mustafa Sütlaş

İlgili Konular
1- İnterferon tedavi etkinliği
2- İnterferon iğneleri etkileri ve öneriler
3- İnterferonların en sık karşılaşılan yan etkileri
4- Betaferon, Avonex, Rebif, Copaxone

TAGS
interferonlar, multipl skleroz interferon tedavisi, iğneler, alfa, beta, gama, ms interferon nedir, multipl skleroz tedavisi, MS blogspot, blog