Pozitif Fayda-Risk Profili, Laquinimod

multipleskleroz.blogspot.com

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ve Active Biotech, Multipl Skleroz RRMS tedavisinde Laquinimod'un, 36 haftalık faz IIb uzatma çalışmasında sürekli fayda-risk profili gösterdiğini bildirdi.


Laquinimod, RRMS için araştırılan günlük oral immunomodülatör, hastalık değiştirici olarak geliştirilen bir tedavidir. Laquinimod şu anda Crohn hastalığı ve Lupus için Faz 2 durumundadır ve diğer otoimmün hastalıklarda çalışmaları sürdürülmektedir.

Teva, plasebodan Laquinimod'a geçiş yapan hastalarda, hastalık aktivitesinin bir göstergesi olan gadolinyum arttırıcı - GdE T1 lezyonlarında %52 azalma olduğunu bildirdi.

Teva Laquinimod tedavisinin sürekli azalan nüks oranıyla ve immunosüpresyon kanıtı olmadan iyi güvenlik profiliyle ilişkili olduğunu söyledi. Ayrıca şirket 2011 yılında, Allegro ve Bravo Faz 3 çalışma sonuçlarını beklediklerini bildirdi.

Active Biyoteknoloji laquinimod'u geliştirdi ve 2004 Haziran ayında Teva'ya lisansladı. 306 hastada faz IIb çalışması, plaseboya karşı %60 oranında MRI hastalık aktivitesinde anlamlı azalma olduğunu gösterdi.


Kaynak
Source: RTT News © 2010 RTTNews (20/09/10)

Çeviri: E. Yücel ( Under Attack) multipleskleroz.blogspot.com
Tags
Pozitif Fayda-Risk Profili, Laquinimod, hap tedavisi, Multipl Skleroz, MS haber, MS Blogspot