Alemtuzumab (Lemtrada(TM), ilk faz 3 çalışmasından pozitif sonuçlar

 .

Alemtuzumab'ın Rebifle kıyaslandığı ilk iki randomize klinik denemeleri duyuruldu.
Genzyme şirketi Bayer HealthCare işbirliği ile MS için Alemtuzumab ilacını geliştiriyor.


CARE-MS 1.  iki yılı aşkın süren çalışmasında önceden tanımlanmış protokol kriterleri ile Alemtuzumab'ın Rebif'e kıyasla  nüks (atak) oranını %55 azalttığı tanımlanmıştır. İki yıllık bir zaman noktasında Alemtuzumab ile tedavi edilen hastaların yüzde 8'inde Özürlülük Durum Ölçeklerinde (EDSS) sürekli bir artış vardı. Rebif alanlarda yüzde 11.. Cambridge Üniversitesi Nörobilim Profesörü Alastair Compston 'Çalışmada hastalığın doğal seyri nispeten sakin olabilecek, hastalığın çok erken aşamasındaki kişiler tedavi edildi. FAZ 2 deneyimi dahil olmak üzere çok az sayıda hastada özürlülük birikti.' dedi..

Çalışmada en sık görülen yan etkiler, baş ağrısı, döküntü, ateş, mide bulantısı, ürtiker, titreme. Enfeksiyon sıklığı da artmıştır. En sık görülen enfeksiyonlar üst solunum, idrar yolu ve oral herpes.  Enfeksiyonlar hafif ve orta şiddetteydi. Yaşamı tehdit eden ölümcül enfeksiyon yoktu.

Alemtuzumab (Lemtrada) Hakkında
Alemtuzumab, Multipl Skleroz Relapsing form için potansiyel tedavi olarak çalışılan bir monoklonal antikordur. Alemtuzumab T ve B Lenfositlerinde çokca ifade edilen gilkoprotein CD52 hüce yüzeyini hedefler. Başlangıç çalışmaları,  Alemtuzumab'ın bağışıklı sisteminin diğer hücrelerini korurken, MS'de hücresel hasardan sorumlu olabilecek T ve B hücrelerini tükettiğini göstermiştir.

Çeviri: E. Yücel (Under Attack)
Kaynak
Source: Genzyme (11/07/11)
Tags
Alemtuzumab (Lemtrada) haber, Multipl Skleroz, MS Lemtrada tedavisi